Huisregels

Om u inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u bekend maken met onze “huisregels”.
De meeste huisregels spreken voor zich. We willen het voor elkaar zo aangenaam mogelijk maken en houden en weten zo met elkaar waar we aan toe zijn.

Afspraken

Wij werken uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie gemaakt/ geannuleerd worden.
Wij verzoeken u vriendelijk om u ca. 5 minuten vòòr aanvang van uw afspraak aan de balie te melden.

Het te laat komen voor een afspraak

Wanneer u door omstandigheden te laat op uw afspraak verschijnt loopt u het risico dat de behandeling niet volledig kan worden voltooid en dat er een vervolgafspraak moet worden gemaakt. Het kan ook zo zijn dat de resterende tijd het niet meer toelaat om te starten met de behandeling. In dat geval wordt de afspraak op uw kosten geannuleerd en zullen wij een nieuwe afspraak met u maken.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden.
Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd deels in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw (aanvullende) tandartsverzekering vergoed.
Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Wachttijd

Wij streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat soms een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht.
Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is.
Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht / spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen.
Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. We proberen het echter wel !

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk, klik hier voor weekend- en avonddienst 

Dienst/waarneming

Op het moment dat de praktijk gesloten is, staat op het antwoordapparaat, altijd de dienstdoende tandarts vermeld, bereikbaar onder het nummer : 0900-4243434.

Persoonlijke gegevens

Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens, gezondheid en/of medicijngebruik door te geven aan de balie.

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u om een vragenlijst in te vullen m.b.t. uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen om evt. complicaties te voorkomen.

Zoals gebruikelijk in de gezondheidszorg hanteren wij voor onze patiëntenadministratie een privacy-reglement.
Dit betekent dat U inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken.

Wij verzoeken u om uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee te brengen.

Betalingen

Onze facturering wordt verzorgd door Infomedics Zorg B.V., Almere. tel 0900-40494904
Betalingsvoorwaarden kunt u nazien op : www.uwnota.nl. U kunt een kopie van uw nota aanvragen op 0900-5050303
Het bankrekeningnr van Informedics, Almere is NL 77 ABNA 048.13.36.745

Betalingen mogen ook direct gedaan worden aan de balie d.m.v. contante betaling(aan de overzijde bevindt zich een pin-automaat!) 
Betalingen tijdens de avond- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant of per pin.

Niet tevreden

U kunt er op vertrouwen dat wij u met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid zullen behandelen. Mocht het onverhoopt toch een keer voorkomen dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld vinden wij het belangrijk dat u dat aan ons kenbaar maakt; wij willen graag dat al onze cliënten tevreden zijn en uw klacht geeft ons de kans om, waar nodig, te verbeteren.
Mocht u dus niet tevreden zijn of niet goed geïnformeerd kunt u contact opnemen met de praktijkmanager of een mail sturen naar het e-mailadres: pm@accenttandartsen.nl
Bent u van mening dat wij geen gehoor hebben gegeven aan uw klacht, kunt u zich voor advies wenden tot het Tandheelkundig Informatie Punt. tel. 0900-2025012
Onze praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.
Het NMT heeft een formele klachtenprocedure en kan een bemiddelende rol spelen.